72 giờ khi tôi đụ bao nhiêu tùy thích, trong khi người bạn thân nhất của tôi vắng mặt