Cửa sổ nhân viên ở góc công ty thực ra là một con điếm phơi nước trong nhà – Mizuto Sakura