em ăn mặc sexy để dụ khách hàng – Takahashi Shouko