em bị sếp hiếp dâm rồi đến bạn của sếp Yamagishi Aka