em chỉ thích nuốt tinh thôi các anh – Sakamichi Miru