em cứ gạ gẫm anh để được bắn tinh vào lồn – Kaede Karen