em giáo viên vẫn tin tưởng vào học sinh cả khi đã bị địt