lúc tôi khao khát trở thành một chuyên gia y tế, Trưởng y tá Toyonaka