một nữ nhân viên nóng bỏng, người đã nhiều lần bị ông chủ vô song của mình chọc ngoáy suốt đêm Azusa Hikari