người hầu 18 tuổi giúp anh bắn tinh mỗi ngày – Rokka Ono