quá phấn khích trong chuyến công tác em cho bắn thẳng vào lồn Honjou Suzu