tôi rất nhiều âm hộ bắn vào âm đạo mà không phải chống lại tôi – Kuruki Rei